Støt en god sag - kastellobet.dk

Støt en god sag

Løb og støt et godt formål

Som deltager i Kastelløbet støtter du en god sag. Vi vælger hvert år hvad overskuddet skal gå til. De sidste år har vi haft fokus på danske fysisk og psykisk sårede soldater og deres pårørende.

Kastelløbet er organiseret ved hjælp af frivilligt arbejde og sponsorer og overskuddet går direkte til støtteformålet.

Støtteformålet i 2017 er også fysisk og psykisk skadede soldater og deres børn. Vi ønsker især at støtte PTSD-ramte og deres børn. Madoverskuddet går igen i år til Veteranhjemmet på Frederiksberg, Reden i Istedgade samt til Mændenes Hjem.

I 2016 kunne vi lave udflugter til PTSD-ramte og deres børn samt støttede fysisk og psykisk skadede soldater.
Madoverskuddet fra løbet blev fordelt til Veteranhjemmet på Frederiksberg, til Reden i Istedgade samt til Mændenes Hjem.
Kastelløbet er organiseret ved hjælp af frivilligt arbejde og sponsorer og overskuddet går direkte til støtteformålet.

I 2015 gik støtten til fysisk sårede soldater og deres idrætsaktiviteter. Vi har også inviteret soldater med PTSD og deres familier på udflugt til zoologisk haves skolestue, hvor børnene kunne få lov til at røre ved kryb og kravl. Madoverskuddet fra løbet gik desuden dels til Veteranhjemmet på Frederiksberg og til Reden i Istedgade.

Overskuddet har de sidste år gået til danske fysisk og psykisk sårede soldater og deres pårørende.

I 2012 ønsker vi at støtte en anden gruppe, nemlig sårede hjemvendte soldater med at dyrke idræt. Dem støttede vi også i 2013 og i 2014.

I 2011 valgte vi at at bruge overskuddet fra løbet til børn af faldne soldater og kunne overrække en check på 20.000,- til foreningen Støt Soldater og deres Pårørende – SSOP.

Vil du bare gerne støtte formålet?

Kan du ikke deltage i løbet som løber eller hjælper og vil du stadig gerne støtte formålet, er du velkommen til en privat donation på Kastelløbets konto 2348-6275 685 559.

På vegne af modtagerne siger vi tak.